2024 SS "BEPRINCESS" COLLECTION

2024 SS "BEPRINCESS" COLLECTION

bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece
bi-color rib mini one-piece

bi-color rib mini one-piece

정가 ¥11,000 - 포인트
단가  당 
세금이 포함됨 결제 시 배송료 가 계산됨DESCRIPTION
- 백 크로스 탱크탑 원피스로 트렌드감을
- 바이 컬러로 스포티함을 플러스
- 제대로 두께의 니트 소재로 편안한 착용감
- 리셉션의 슬릿 디테일 포인트